Ćorac, S. PREKOGRANIČNA SUROGACIJA I PRAVO NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA. Strani Pravni život, том 66, изд. 4, Jan. 2023, стр. 505-18, doi:10.56461/SPZ_22409KJ.