Hadži Stević, B. TEST PROPORCIONALNOSTI U DOBA PANDEMIJE: LJUDSKA PRAVA VERSUS JAVNO ZDRAVLJE. Strani Pravni život, том 67, изд. 1, Apr. 2023, стр. 17-43, doi:10.56461/SPZ_23102KJ.