David, F. KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U MAĐARSKOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 67, изд. 1, Apr. 2023, стр. 45-54, doi:10.56461/SPZ_23103KJ.