Džipković, K. OGRANIČENJA PRILIKOM UGOVARANJA EGZONERACIONIH KLAUZULA: UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ. Strani Pravni život, том 67, изд. 1, Apr. 2023, стр. 91-07, doi:10.56461/SPZ_23106KJ.