Bećirović-Alić, M. UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ BRAKA U ŠERIJATSKOM PRAVU I POZITIVNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život, том 67, изд. 1, Apr. 2023, стр. 109-25, doi:10.56461/SPZ_23107KJ.