Ćeranić Perišić, J. „GOVOR SA KOMEMORATIVNOG SKUPA ODRŽANOG U INSTITUTU ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU 28. DECEMBRA 2022. GODIN“E. Strani Pravni život, том 67, изд. 1, Apr. 2023, стр. 135-7, https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/927.