1.
Vasiljević M. „BERMUDSKI TROUGAO“ KOMPANIJSKOG, STEČAJNOG I PRAVA PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA (TRI SUBJEKTA ZAŠTITE: KOMPANIJA, POVERILAC I AKCIONAR). SPZ [Интернет]. 6Авг.2021 [цитирано 19Окт.2021];65(2):193-1. Available from: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/824