1.
Živanović K. MOGUĆNOST OGRANIČENJA OSTVARIVANJA PRAVA NA ŽALBU U KRIVIČNIM STVARIMA PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA. SPZ [Интернет]. 26Јан.2023 [цитирано 29Март2023];66(4):491-04. Available from: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/914