ЗЛОУПОТРЕБА ОПОЈНИХ ДРОГА У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ СКАНДИНАВСКИХ ДРЖАВА

  • Dragan Jovašević, PhD Редовни професор, Правни факултет Универзитета у Нишу
Ključne reči: опојне дроге, злоупотреба, кривично дело, закон, санкције, скандинавске државе

Apstrakt

Злоупотреба опојних дрога и других психоактивних супстанци природног или синтетичког порекла представља стару, дуго познату негативну, социјално-патолошку појаву којом се не угрожава само здравље и живот људи, већ се угрожава и породица, ужа и шира друштвена заједница, те свакако и безбедност целе државе. Поред тога, често су са злоупотребом опојних дрога повезане и друге криминалне појаве, односно вршење других кривичних дела у оквиру једне државе, па чак и прекогранични криминал који с временом добија карактер организованог и транснационалног криминала. Сва национална кривична законодавства на бази међународноправних аката универзалног и регионалног карактера предвиђају једно или више кривичних дела злоупотребе опојних дрога и систем кривичних санкција за њихове учиниоце. У овом се раду управо разматрају позитивноправна решења злоупотребе опојних дрога у кривичном законодавству скандинавских држава.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad