SLOBODA VEROISPOVESTI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU

Ključne reči: Sloboda veroispovesti, Ujedinjeno Kraljevstvo, crkva, Evropski sud za ljudska prava, sudska praksa .

Apstrakt

U prvom delu članka, autor daje istorijski razvoj slobode verospovesti u Ujedinjenom Kraljevstvu i naročito položaj Engleske crkve. U drugom delu rada govori se o zakonskom okviru koji reguliše pravo veroispovesti. Posebno se obrazlaže donošenje Zakona o ljudskim pravima koji implementira prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima. U trećem delu se teorijski objašnjava pravo na slobodu veroispovesti i šta ono podrazumeva. U četvrtom delu se prikazuju najkarakterističniji slučajevi iz sudske prakse sudova u Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropskom sudu za ljudska prava.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad