PORNOGRAFIJA I ZAKONI: UPOREDNO PRAVNA STUDIJA: INDIJA &SAD

Ključne reči: pornografja, opscenost, tehnologija, zakon

Apstrakt

Pornografja je zlo koje preovladava u našem društvu i koje uništava naše društvo. U ovom radu se čini pokušaj da se prouče i analiziraju parvo i zakonske odredbe koje se odnose na pornografju, a, isto tako, i da se uporedi zakonodavstvo Indije i SAD u ovoj oblasti.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Sood, G. (2015) „PORNOGRAFIJA I ZAKONI: UPOREDNO PRAVNA STUDIJA: INDIJA &SA“D, Strani pravni život, 59(1), стр. 199-205. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/208 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad