NEMAČKI GRAĐANSKI ZAKONIK Od pravnog partikularizma do kodifkacije građanskog prava

Ključne reči: Nemački rajh, Nemački građanski zakonik, pravni partikularizam, kodifkacija, pravni transplanti, Vindšajd

Apstrakt

Nemački rajh, u istoriji nazivan i Drugim nemačkim carstvom, formiran je 1871. godine. Uprkos skoro hiljadugodišnjem postojanju, prethodno Sveto rimsko carstvo, nikada nije imalo čvrstu i jasnu konturu koja bi odgovarala savremenom pojmu države. Nemački rajh se zato označava kao prva moderna država nemačkog naroda, iako se Nemačka (organizovana kao Nemački rajh) u poređenju sa zapadnoevropskim nacionalnim državama smatra „zakasnelom državom“, a nemački narod „zakasnelom nacijom“ [die verspätete Nation]2. Nasleđe proisteklo iz viševekovnog usitnjavanja nemačkih državica [Kleinstaaterei] konačno okupljenih u jednu državu bilo je pravni partikularizam. Iz nacionalnog jedinstva nemačkog naroda proisteklo je političko jedinstvo Nemačke, a iz političkog jedinstva moralo se stoga uspostaviti i jedinstvo prava. Cilj ovog rada jeste pokušaj da se osvetli proces kodifkacije nemačkog građanskog prava, kako s pravnog tako i s političkog stanovišta. Analizom je obuhvaćen rad stručnih komisija (s posebnim osvrtom na značaj Bernharda Vindšajda) zaduženih za pisanje nemačkog građanskog zakonika [Bürgerliches Gesetzbuch- BGB], kao i uopšte razvitak ideje o potrebi kodifkacije građanskog prava u Nemačkoj, s početka XIX veka. Najzad, rad se bavi i pitanjem uticaja već postojećih evropskih kodifkacija, u prvom redu francuskog građanskog zakonika [Code civil].

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Glišović, L. (2015) NEMAČKI GRAĐANSKI ZAKONIK Od pravnog partikularizma do kodifkacije građanskog prava, Strani pravni život, 59(1), стр. 223-241. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/210 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad