DODD-FRANK ACT – REFORMA FINANSIJSKOG SISTEMA SAD

  • Vladimir Jovanović, PhD Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
  • Mirjana Misailović, M.A. Master pravnik, urednik Zavod za udžbenike, Beograd
Ključne reči: Dodd-Frank zakon, reforma fnansijskog sistema

Apstrakt

Dodd-Frank zakonom o reformi Vol Strita i zaštiti potrošača iz 2010. godine predviđene su najznačajne regulatorne reforme fnansijskog sistema od Velike depresije. Predlagači su smatrali da njegove glavne odredbe treba da pomognu u sprečavanju nove fnansijske krize, dok su protivnici zakona smatrali da će zakon ugroziti budući ekonomski rast obzirom da previše ograničava fnansijski sistem i predviđa kaznene odredbe za preuzimanje rizika.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Jovanović, V. и Misailović, M. (2015) DODD-FRANK ACT – REFORMA FINANSIJSKOG SISTEMA SAD, Strani pravni život, 59(1), стр. 243-257. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/211 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad