УКЉУЧЕЊЕ ОПШТИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА У УГОВОРЕ О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ РОБЕ

  • Marija Vićić, PhD student Студент докторских студија Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: општи услови пословања, међународна продаја робе, Бечка конвенција, понуда, тумачење уговора.

Apstrakt

Питање укључења општих услова пословања у међународној продаји веома је значајно у пракси, што потврђује и велики број судских и арбитражних одлука. Велики проблем је оскудна правна регулатива у овој области, и на националном и на међународном нивоу. Регулисање укључења општих услова у уговор обично се занемарује и ставља под оквир правних правила о понуди и тумачењу уговора.

Бечка конвенција o међународној продаји робе, један од најшире прихваћених извора права мeђународне продаје, иако сама по себи такође не прописује експлицитна правила, пружа широке могућности за интерпретацију својих одредаба. Могућност широког тумачења правила које Конвенција прописује представља основу теоријској анализи овог питања и можда нека генерална упутства која би требало да следи законодавац по питању регулисања укључења општих услова пословања.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Vićić, M. (2015) УКЉУЧЕЊЕ ОПШТИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА У УГОВОРЕ О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ РОБЕ, Strani pravni život, 59(1), стр. 259-274. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/212 (приступљено: 27 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad