VERTIKALNA OGRANIČENJA KONKURENCIJE U TEORIJI I SUDSKOJ PRAKSI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

  • Dijana Marković-Bajalović, PhD Pravni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Ključne reči: vertikalni sporazumi, ograničenja konkurencije, utvrđivanje prodajne cene, posleprodajne usluge

Apstrakt

Čikaška škola ekonomske misli ima najveće zasluge za analizu efekata vertikalnih sporazuma na konkurenciju. Ukazujući na činjenicu da ograničenja konkurencije u vertikalnim sporazumima omogućuju proizvođaču da ponudi kupcima kvalitetniji proizovod i dodatne usluge pre, tokom i nakon prodaje, predstavnici Čikaške škole zalagali su se za ukidanje apsolutne zabrane vertikalnih ograničenja u antimonopolskompravu SAD. Prihvatajući njihovo stanovište, Vrhovni sud SAD je to i učinio u odlukama GTE Sylvania i Leegin. Empirijska istraživanja sprovedena poslednjih decenija 20. veka u SAD pokazala su da ne mogu sva vertikalna ograničenja imati jednak tretman u pravu konkurencije. Utvrđivanje prodajne cene u vertikalnim sporazumima može biti opravdano samo u malom broju slučajeva, jer se željeni ekonomski efekti mogu postići i ugovaranjem manje teških ograničenja. Pripadnici Post-čikaške škole potvrdili su stav da je potrebno analizirati konkurenciju na svakom tržištu u okviru jednog lanca proizvodnje i prodaje, kako bi se odmerili efekti ugovorenih vertikalnih ograničenja. Navedeno važi i kada je reč o tržištima posletprodajnih usluga (aftermarkets). Vrhovni sud SAD u slučaju Kodak izdvojio je tri faktora koji kumulativno doprinose jačanju tržišne pozicije proizvođača na tržištu posleprodajnih usluga.

Reference

Bauer J., „Antitrust Implications of Aftermarkets“, Antitrust Bulletin, 1/2007, 31-51.

Bishop S., Walker M., The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, London 2010.

Bork R., The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, With a New Introduction and Epilogue, New York 1993.

Fall J., Nikpay A., The EU Law of Competition, Oxford 2014.

Goldfne D.A.J., Vorassi K.M., „The Fall of the Kodak Aftermarket Doctrine: Dying a Slow Death in the Lower Courts“, Antitrust Law Journal, 1/2004, 209-231.

Lao M., “Free Riding: An Overstated, and Unconvincing, Explanation for Resale Price Maintenance”, u: How the Chicago School Overshot the Mark, The Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust(ed. R. Pitofsky), Oxford 2008, 186-216.

Marvel H., „The Resale Price Maintenance Controversy: Beyond the Conventional Wisdom“, Antitrust Law Journal, Vol. 63, 1/1994, 59-92.

O’Donoghue R., Padilla A.J., The Law and Economics of Article 82, Oxford, Portland 2006.

Pitofsky R., „Why Dr. Miles Was Right?“, Regulation, January/February 1984, 27-30.

Posner R., „Antitrust Policy and the Supreme Court: An Analysis of the Restricted Distribution, Horizontal Mergers and Potential Competition Decisions“, Columbia Law Review, Vol. 75, 2/1975, 282-327.

Posner R., „The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted Distribution: per se Legality“, University of Chicago Law Review, Vol. 48, 1/1981, 6-26.

Säcker F. J., The Concept of the Relevant Product Market, Frankfurt am Main 2008.

Schulz L., „The Economics of After markets“, Journal of Competition Law and Practice, 2/2015, 123-128.

Schwartz M., Werden G., „A Quality Signaling Rationale for Aftermarket Tying“, Antitrust Law Journal, 2/1996, 387-404.

Pravni izvori

Odluke Vrhovnog suda SAD

Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 504 U.S. 451, 1992.

Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36, 1977.

Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 127 S.Ct. 2705, 2007.

Objavljeno
2018-07-18
Sekcija
Originalni naučni rad