MEĐUNARODNI UGOVORI U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I UZROCI (NE)EFIKASNOSTI

  • Dragoljub Todić, PhD Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Ključne reči: međunarodni ugovori, međunarodno pravo, životna sredina, efikasnost, UNEP, finansiranje.

Apstrakt

U savremenoj literaturi koja se bavi međunarodnim pravom životne sredine značajan broj radova je posvećen kritici na račun efkasnosti međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine. Cilj ovog rada je sagledavanje različitih činilaca i uzroka (ne)efkasnosti ovih međunarodnih ugovora. U prvom delu rada se naglašava značaj međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine i ukazuje na druge izvore prava u ovoj oblasti. Glavni deo rada je posvećen razmatranju pitanja metodologije i kriterijuma za merenje efkasnosti međunarodnih ugovora, kao i uzroka njihove (ne) efkasnosti. Daje se pregled problema koji utiču na ostvarivanje njihovih ciljeva. Ukazuje se na neke međunarodne ugovore gde su ostvareni defnisani ciljevi u oblasti koja je predmet uređivanja, kao i neke međunarodne ugovore za koje se smatra da nisu ostvareni očekivani ciljevi. Konstatuje se da postoji više različitih činilaca koji determinišu mogućnosti ostvarivanja ciljeva međunarodnih ugovora.

Objavljeno
2017-04-30
Kako citirati
Todić, D. (2017) MEĐUNARODNI UGOVORI U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I UZROCI (NE)EFIKASNOSTI, Strani pravni život, 61(2), стр. 47-58. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/504 (приступљено: 2 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad