PRAVA ISTOSPOLNIH ZAJEDNICA U EUROPSKOJ UNIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU

  • Tunjica Petrašević, PhD Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
  • Dunja Duić, PhD
    e-mail: dduic@pravos.hr
    Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
  • Ena Buljan, PhD student Polaznica doktorskog studija prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Ključne reči: istospolna zajednica, istospolni brak, EU, Republika Hrvatska, Sud EU

Apstrakt

Jedna od aktualnih i kontroverznih tema 21. stoljeća je zahtjev za legalizacijom istospolnih zajednica, odnosno pitanje pružanja jednakog tretmana heteroseksualnim i homoseksualnim osobama, drugim riječima zabrana diskriminacije temeljem seksualne orijentacije. Trenutno se u državama članicama Europske Unije (dalje: EU) vode brojne rasprave o tome trebaju li se u nacionalna zakonodavstva uvesti zakonske norme koje omogućavaju stupanje u brak istospolnim partnerima, a upravo je institute istospolnog braka najveći doseg prava za istospolne zajednice. Regulacija prava istospolnih zajednica u EU je vrlo raznolika. Pojedine države članice EU u svojim nacionalnim zakonodavstvima još uvijek nisu uopće pravno regulirale istospolne zajednice što znači da iste ne mogu ostvarivati nikakva prava jer njihova zajednica zakonski ne postoji.

Cilj ovoga rada je pružiti preciznije spoznaje o vrijednostima istospolnih zajednica i preciznija saznanja o pravnom uređenju istospolnih zajednica na području cijele EU, pri čemu će se poseban osvrt staviti na Republiku Hrvatsku. Također je u cilju istraživanja daljnjeg napretka u ostvarivanju legalizacije i globalne liberalizacije istospolnih zajednica na razini EU nužno proučiti stav i praksu Suda EU.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad