REIZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA U ZEMLJAMA U TRANZICJI – USPEŠAN INSTRUMENT ILI TAČKA POLITIČKOG UTICAJA

Ključne reči: reizbor sudija i tužilaca, integritet, poverenje u pravosudni sistem, korupcija, kriterijumi za reizbor.

Apstrakt

Autor u radu analizira iskustva u reizboru nosilaca pravosudnih funkcija kao mehanizma za vraćanje poverenja građana u pravosudni sistem. Posebna pažnja posvećena je iskustvima u Srbiji i Albaniji. Uporedna iskustva i praksa ne pokazuju jasnu vezu između procesa reizbora i poverenja građana u pravosuđe. Autor u radu analizira značaj saglasnosti oko razloga za reizbor, kao i značaj pripremnih aktivnosti za sprovođenje reizbora – postojanje osnova u Ustavu, izbor odgovarajuće institucije koja će sprovoditi proces, uključujući osnivanje ad hoc tela, procena potrebnog vremena i administrativni kapaciteti za sprovođenje celokupnog procesa. Takođe, komunikacija sa opštom i profesionalnom javnošću je od ključnog značaja za obezbeđenje podrške tokom čitavog procesa reizbora. Autor u radu daje pregled uporednih praksi, odnosno modela reizbora sprovedenog u Srbiji 2009. godine i tekućeg reizbora u Albaniji. Iako postoje kašnjenja u sprovođenju reizbora u Albaniji, očigledno je da je zakonodavac zasnovao rešenja na iskustvu iz Srbije i uključio mehanizme kojima će se obezbediti transparentnost celokupnog procesa.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad