RAZLIKE U KOMPARATIVISTIČKIM TEORIJAMA ALANA VOTSONA I PATRIKA GLENA

Ključne reči: uporedno pravo, pravni transplantati, teorija tradicije, pravna istorija i pravna tradicija.

Apstrakt

Savremeni komparativisti Alan Votson i Patrik Glen, osnivači teorija pravnih transplantata i teorije tradicije, iako pripadaju istoj epohi uporednopravne discipline, veoma se razlikuju u načinu pristupanja savremenim pitanjima uporednog prava. Na početku rada je istaknuto pozajmljivanje pravnih tradicija kao jedini zajednički element ovih naučnika i istorija kao prelazna tačka i put „od slaganja ka neslaganju”. Autor se bavi analizom odnosa između teorija koje Votson i Glen zastupaju, sa posebnom pažnjom na razlike i suprotnosti koje u njima postoje. Prvo je naglašena razlika u shvatanju pravne istorije koja se javlja kao rezultat različitih pravnih teorija koje komparativisti zastupaju. Zatim autor ističe i analizira razlike u značaju i ulozi pravne tradicije i uporednog prava, koje predstavljaju nepremostiv jaz u gledištima ovih naučnika.

##submission.authorBiography##

Aleksandar B. Vasiljević

Doktorand

Reference

Avramović, S. & Stanimirović V. 2019. Uporedna pravna tradicija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta.

Avramović, S. 2010. From General Legal History towards Comparative Legal Traditions. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 58(3), pp. 20-39.

Berman, J. H. 2000. The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective: Past and Future. Louisiana Law Review, 60(3), pp. 738-763.

Burke, E. 1790. Reflections on the Revolution in France. Oxford: Oxford World's Classics.

Carbonneau, T. 2000. Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. The American Journal of Comparative Law, 48(4), pp. 729-732. https://doi.org/10.2307/840913

Duve, Т. 2018. A Dialogue between Comparative Law and Comparative Legal History. London: Informa UK. https://doi.org/10.1080/2049677X.2018.1469271

Ewald, W. 1995. Comparative Jurisprudence II. The Logic of Legal Transplants. The American Journal of Comparative Law, 43(4), pp. 489-510. https://doi.org/10.2307/840604

Gutteridge, H. C. 1949. Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study, Cambridge: University Press.

Glenn, P. 2001. Are Legal Traditions Incommensurable. The American Journal of Comparative Law, 49(1), pp. 133-145. https://doi.org/10.2307/840924

Glenn, P. 2004. Legal Traditions of the World. Oxford: University of Oxford.

Hamilton, M. 2003. Sociologija religije, Beograd: CLIO.

Norman, P. 2004. Comparative Law: Problems and Prospects. Oxford: University of Oxford.

Pelikan, J., 1984. The Vindication of Tradition. New Haven: Yale University.

Sveto pismo Novoga zaveta. 2014. Preveo Đuro Daničić, Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.

Votson, A. 2010. Pravni transplanti - pristup uporednom pravu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta.

Watson, A. 1985. Sources of Law, Legal Change and Ambiguity. Michigen Law Review, 83(4), pp. 750-754. https://doi.org/10.2307/1288771

Watson, A. 1995. From Legal Transplants to Legal Formats. The American Journal of Comparative Law, 43(3), pp. 469-476. https://doi.org/10.2307/840649

***, H. Patrick Glenn Faculty of Law McGill University - Montreal 2014. Dostupno na: https://www.mcgill.ca/law/community/memoriam/glenn-h-patrick (18. 10. 2021).

Objavljeno
2022-11-01
Sekcija
Članci