SUKCESIJA ODGOVORNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU KROZ RAD KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO PRAVO – PRISTUP U IZVEŠTAJIMA PAVELA ŠTURME

Ključne reči: sukcesija odgovornosti, izveštaji, komisija za međunarodno pravo, diplomatska zaštita, restitucija, kompenzacija, Pavel Šturma.

Apstrakt

Ne postoji mnogo tema u međunarodnom pravu koje su kompleksnije, heterogenije, sa više regionalnih i kontekstualnih specifičnosti, ali i više ispolitizovane, od pitanja sukcesije država, pa samim tim i sukcesije odgovornosti. Ako pogledamo samo XXI vek, lako se može uočiti veliki broj (novo)otvorenih političkih pitanja i teritorijalnih nesuglasica između država. Upravo zbog navedenog značaja, ali i aktuelnosti ove teme, autori su u navedenom članku analizirali rad Komisije za međunarodno pravo po pitanju sukcesije odgovornosti država. U radu su konsekutivno analizirani najzanimljiviji delovi četiri izveštaja Pavela Šturme, izvestioca Komisije za međunarodno pravo, uz adekvatan normativni i komparativni osvrt sa ciljem njihove kontekstualizacije i ocene. Fokus rada je na načinu na koji je Komisija pristupila ovom pitanju, koje je jedno od najkomplikovanijih u međunarodnom pravu. Još jednom se pokazao kao dobitan pristup u kome se daju smernice i okviri ali se ostavlja dovoljno prostora državama da svoje međusebne odnose regulišu na način koji smatraju najprikladnijim.

Biografije autora

##submission.authorWithAffiliation##

Redovni profesor

##submission.authorWithAffiliation##

Viši naučni saradnik

Reference

Gray, C. 1999. The Choice Between Restitution and Compensation. European Journal of International Law, 10(2), pp. 413-423. https://doi.org/10.1093/ejil/10.2.413

Jennings, R. & Watts, A. (eds.). 1992. Oppenheim's International Law, Vol. I: Peace, Introduction and Part 1, 9th ed. London: Longman.

Milisavljević, B. 2012. Pripisivost kao uslov odgovornosti u međunarodnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 60(2), pp. 185-206.

Novaković, M. 2018. Relevantnost Međunarodnog suda pravde i međunarodna bezbednost. Srpska politička misao, 2, pp. 258-271. https://doi.org/10.22182/spm.6022018.15

Pellet, A. 2007. Le projet d'articles de la C.D.I. sur la protection diplomatique: une codification pour (presque) rien. In: Kohen, M. G. (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law - Liber Amicorum Lucius Caflisch, Brill, Leiden, pp. 1133-1155. https://doi.org/10.1163/ej.9789004153837.i-1236.348

Kohen, M. 2015. State Succession in Matters of International Responsibility. Yearbook of Institute of International Law - Tallinn Session, Vol. 76, 14th Commission, pp. 509-719.

Report of the ILC on the work of its sixty eighth session. 2016 Official Records of the General Assembly - Seventy first session. Supplement No. 10 (A/71/10).

Report of the ILC on the work of its fifty-third session. 2001. Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2).

Summary record of the 23rd meeting - Sixth Committee. 2016. Official Records of the General Assembly - Seventy-first session, A/C.6/71/SR.23.

The 24th IDI Resolution. Succession of States in Matters of International Responsibility. Tallinn Session, 14th Commission (28 August 2015).

Pravni izvori

Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts. Dostupno na: https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20III/III-12.en.pdf (16. 3. 2022).

Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. Dostupno na: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII2&chapter=23&clang=_en (16. 3. 2022).

Pablo Nájera (France) v. United Mexican States. Decision No. 30-A of 19 October 1928. France–Mexico Claims Commission, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. V, pp. 466–508.

UNGA Resolution 2625: Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. 1970. The United Nations General Assembly – Twenty fifth Session. Dostupno na: https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2625-Eng.pdf (20. 2. 2022).

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries – 2001. Dostupno na: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf (22. 2. 2022)

The Final Act of Helsinki. Dostupno na: https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/39501.pdf (16. 3. 2022).

Sudska praksa

Bijelić v. Montenegro and Serbia, predstavka br. 11890/05, drugi odeljak, presuda ECHR, 28. 4 2009.

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Judgment of the ICJ of 25 September 1997. Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7.

The Panevezys–Saldutiskis Railway Case. Judgment of the PCIJ of 28 February 1939. Judgments, Orders and Advisory Opinions, Series A/B, No. 76, Dissenting opinion of judge van Eysinga, pp. 30-41.

Internet izvori

Pellet, A. 2016. The ILC’s Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts and Related Texts. Dostupno na: http://pellet.actu.com/wp-content/uploads/2016/02/PELLET-2010-ILCs-Articles-on-State-Responsibility-for-Internationally-Wrongful-Acts-and-Related-Texts.pdf (7. 2. 2022).

Šturma, P. 2017. First report on succession of States in respect of State responsibility International Law Commission, Sixty-ninth session. Dostupno na:

https://digitallibrary.un.org/record/3863274?ln=en (5. 2. 2022).

Šturma, P. 2018. Second report on succession of States in respect of State responsibility International Law Commission, Seventieth session. Dostupno na:

https://digitallibrary.un.org/record/1626543?ln=en (5. 2. 2022).

Šturma, P. 2019. Third report on succession of States in respect of State responsibility International Law Commission, Seventy-first session. Dostupno na:

https://digitallibrary.un.org/record/3809205?ln=en (11. 3. 2022).

Šturma, P. 2020. Fourth report on succession of States in respect of State responsibility. International Law Commission, Seventy-second session. Dostupno na:

https://digitallibrary.un.org/record/3863274?ln=en (11. 3. 2022).

Lega Carta. Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts – Country ratifications. Dostupno na: https://legacarta.intracen.org/instrument/833189-vienna-convention-succession-states-respect-state-property-archives-debts/ (16. 3. 2022).

Objavljeno
2022-11-01
Kako citirati
Milisavljević, B. и Novaković, M. (2022) SUKCESIJA ODGOVORNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU KROZ RAD KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO PRAVO – PRISTUP U IZVEŠTAJIMA PAVELA ŠTURME, Strani pravni život, 66(3), стр. 489-504. doi: 10.56461/SPZ_22309KJ.
Sekcija
Članci